0) { if ($lijst[$teller][0] !== $lijst[$teller-1][0]) { if ($lijst[$teller][0] == "150") $dh1 .= ''; if ($lijst[$teller][0] == "225") $dh1 .= ''; $dh1 .= "".$cat[$lijst[$teller][0]][2]."
"; } } ELSE { $dh1 .= "".$cat[$lijst[$teller][0]][2]."
"; } if ((trim($lijst[$teller][4]) == "1") || (trim($lijst[$teller][4]) == "3")) { $dh1 .= '
'.$lijst[$teller][3].'
'; } ELSE { $dh1 .= ''; } $teller++; } //einde echte winkels //start halve winkels //$teller=0; //while ($teller < $tellermax) { //if ($teller > 0) { // if ($lijst[$teller][0] !== $lijst[$teller-1][0]) { // if ($lijst[$teller][0] == "100") $dh2 .= ''; // if ($lijst[$teller][0] == "225") $dh2 .= ''; // $dh2 .= "".$cat[$lijst[$teller][0]][2]."
"; // } //} ELSE { // $dh2 .= "".$cat[$lijst[$teller][0]][2]."
"; //} // if (trim($lijst[$teller][4]) == "0") { // $dh2 .= '
'.$lijst[$teller][3].'
'; //} ELSE { // $dh2 .= ''; //} // $teller++; // //} //einde halve winkels $winkelstring=$lijst[$willek][1]; $show="yes"; $test =$lijst[$willek][4]; // echo ''; //echo substr($test,0,5); if (substr($test,0,1) == "0") { $show= "no"; } $TITLE=''; $URL1=''; $SUBTILE=''; $LOGO=''; if ($show == "yes") { $lines = file($winkelstring); $tellermax = count($lines); $teller=0; while ($teller < $tellermax) { $lines[$teller]= trim(mysql_escape_string($lines[$teller])," \n\r"); $lines[$teller] = str_replace("\\n","",$lines[$teller]); $lines[$teller] = str_replace("\\r","",$lines[$teller]); $lines[$teller] = str_replace("/**/","",$lines[$teller]); $lines[$teller] = str_replace("/**/","",$lines[$teller]); $teller++; } $teller=0; while ($teller < $tellermax) { if ($lines[$teller]) { } $teller++; } if ($lines[0] == '$TITLE$') { $TITLE=$lines[1]; } if ($lines[2] == '$SUBTITLE$') { $SUBTITLE=$lines[3]; } if ($lines[4] == '$URL1$') { $URL1=$lines[5]; } if ($lines[6] == '$LOGO$') { $LOGO=$lines[7]; } $teller=9; if ($lines[8] == '$AANB$') { $aanbtel=0; while ($teller < $tellermax) { if ($lines[$teller]) { $AANB[$aanbtel] = $lines[$teller]; $aanbtel++; } $teller++; } } $teller2= 0; while ($teller2 < count($AANB)) { $AANBIED = $AANB[$teller2]; $AANBIED = str_replace ('HREF=', 'HREF='.$URL1, $AANBIED); $AANBIED = str_replace ('SRC=', 'SRC='.$URL1, $AANBIED); $AANBIED = str_replace ('"s_', 's_', $AANBIED); $AANBIED = str_replace ('jpg"', 'jpg', $AANBIED); $AANBIED = str_replace ('gif"', 'gif', $AANBIED); $teller2++; } } ELSE { $AANBIED= $test; } ?> Aanbiedingplaza.nl Webwinkel Aanbiedingensite - op Plaza 33
LogiVert, the green logic
De Aanbiedingensite

Op deze site vindt u een verzameling aan bedrijven die zich op het internet presenteren met behulp van een Mijn Webwinkel Online Shop van Logivert/Easy Computing. Naast informatie over deze winkels vindt u ook alle aanbiedingen die deze winkels momenteel hebben. Behalve het bedrijf vinden dat u zoekt, vindt u dus ook gelijk de beste prijzen die zij u bieden.

Door de muis op de link van het bedrijf te houden krijgt u extra informatie over het bedrijf. Klikt u op de link, dan krijgt u de aanbiedingen te zien die het bedrijf op dit moment heeft. Klikt u op een van die aanbiedingen, dan gaat u vanzelf naar dat artikel in de betreffende shop.

   
 
   entries in deze lijst met winkels.

Uw winkel hieronder in de spotlights? Dat kan vraag naar de voorwaarden!

Onze sponsor:


 
'; // $teller2++; //} include ('sidekick.php'); ?>
'.stripslashes($AANBIED).'